Trí thức và ... cu!

Có thể nói trong một xã hội (dù bất kỳ thể chế chính trị nào), tầng lớp trí thức tiểu tư sản luôn là thành phần rắc rối nhất. Họ chứa đựng t...

Bầy cún đi tìm ...cứt để đớp!

Trong thời đại thông tin hiện nay người ta có rất nhiều cơ hội để trở nên nổi tiếng. Một clip hay trên Youtube, một bài viết lạ trên blog, ...

Bỉ ngôn

Kênh Youtube

Thư viện blog

archive