BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG QUỐC: LỢI BẤT CẬP HẠI

(Cho những người tuần hành yêu nước một cách trong sáng!) Thực tình không biết viết những lời này ở đây có bị bà con ném đá hay không, nhưng...

ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP: "TẬP ĐOÀN PHẢN ĐỘNG BẮC KINH PHẢI BIẾT RẰNG, DÂN TỘC VIỆT NAM KHÔNG HỀ BIẾT SỢ"

"Tập đoàn phản động Bắc Kinh phải biết rằng: Dân tộc Việt Nam không hề biết sợ. Ngay từ thuở xa xưa, khi số dân nước ta mới trên dưới...

Bỉ ngôn

Kênh Youtube

Thư viện blog

archive